Persbericht

De consument komt centraal te staan op de energiemarkt

Dynamische tarieven en gepersonaliseerde facturen: de consument komt centraal te staan op de energiemarkt Dynamische tarieven en gepersonaliseerde facturen: de consument komt centraal te staan op de energiemarkt

Al te vaak hebben wij consumenten het onaangename gevoel dat we melkkoeien zijn in een systeem dat ons petje te boven gaat. Een gebrek aan informatie, onduidelijke en onnauwkeurige facturen of het gebrek aan zicht op ons werkelijke verbruikspatroon kunnen ons het gevoel geven dat we een ondergeschikte rol spelen op de elektriciteitsmarkt.

Facturatieproblemen zoals de (laattijdige) opmaak en leesbaarheid van de energiefacturen maken 13,7% uit van de klachten die binnenlopen de federale Ombudsdienst voor Energie, leert het Activiteitenverslag 2020.

“Door de wijziging van de elektriciteitswet zullen consumenten meer controle krijgen over hun keuzes”, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. “De consument zal de mogelijkheid krijgen om actiever te worden, en sneller van leverancier te kunnen veranderen. De consument moet een centrale plaats krijgen op de markt.”

 “Die verhoogde bescherming gaat gepaard met flexibelere contracten. De opzegtermijn van drie weken wordt geleidelijk teruggebracht naar 24 uur in 2026. Dat zal het gemakkelijker maken om van energieleverancier te veranderen, zonder compensatiekosten”, aldus Pierre-Yves Dermange. “We zorgen bovendien voor een betere bescherming van alle soorten consumenten. Niet enkel huishoudens maar ook professionelen, zoals KMO’s.”

 "De actualisering van de elektriciteitswet is een essentiële stap om de burgers in staat te stellen actief deel te nemen aan de energietransitie. Dat begint met een modern wetgevend kader dat de consument beschermt, en een eenvoudige factuur die hem in staat stelt zijn verbruik echt te begrijpen," zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten.

 

Een dynamisch tarief

Het dynamische tarief zal een beter begrip van de factuur mogelijk maken. Het is een nieuw tarief, berekend op basis van prijzen die worden aangepast aan vraag en aanbod.

 “Dankzij het dynamisch tarief zal de consument een prijs betalen die de marktprijs weerspiegelt in real time en tot op de minuut nauwkeurig”, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten. “De consument zal dus in staat zijn om z’n verbruik aan te passen aan de hand van de gegevens die hij ontvangt. Bij negatieve elektriciteitsprijzen kunnen de dynamische tarieven de consument optimaal laten profiteren van momenten van overvloedige elektriciteit. Volgens dezelfde logica zal de consument worden aangemoedigd zijn elektriciteit te verbruiken buiten de piekvraag.”

 

Een meer transparante factuur

Duidelijke en nauwkeurige informatie is een recht van de consument. “Om de positie van de consument te versterken, is het van belang dat hij duidelijk wordt geïnformeerd. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat de factuur zal voorgesteld worden op een manier die voor de consument veel begrijpelijker is”, zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker.

Ten slotte zal de transmissienetbeheerder zorgvuldiger moeten zijn bij het beheer van de klantengegevens. “De gegevens van de klanten zullen toegankelijk moeten blijven voor Elia,” voegt Tinne Van der Straeten toe. “Maar het gebruik ervan zal beperkt moeten blijven tot wat nodig is.” Hierover zal overleg worden gepleegd met de regio's.