Nieuws

Persbericht

Zesde projectoproep van het Energietransitiefonds: 25 miljoen euro steun voor onderzoek en innovatie in duurzame energie

Het Transitiefonds is in 2017 opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energie, met name energieproductie en -opslag, te ondersteunen. De middelen zijn afkomstig van de nucleaire taks die exploitant Engie Electrabel jaarlijks tot 2025 betaalt.  

Persbericht

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: wijziging van de methodologie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de methodologie ter bepaling van de netto CONE, de kalibratie van de intermediaire prijslimiet en de IPC-derogatie.

Persbericht

Bepalingen inzake opslag in de elektriciteits- en gasmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de elektriciteits- en gaswet inzake opslag. 

Persbericht

Energie: productiecapaciteit van de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten akte van een nota over de offshore productiecapaciteit van de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee.

Persbericht

Energie: waarde van de verloren belasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de betrouwbaarheidsnorm en de waarde van de verloren belasting en de kosten voor een nieuwe toegang.

Persbericht

Benoeming van de voorzitter, vice-voorzitters en leden van de raad van bestuur van het SCK

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor een periode van zes jaar.

Persbericht

Energietransitiefonds: toekenning van subsidies aan 14 projecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten 14 ontwerpen van koninklijk besluit goed tot toekenning van financiële steun aan 14 projecten in het kader van het Energietransitiefonds. 

Persbericht

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022.

Persbericht

Akkoord voor de statistische overdracht van hernieuwbare energie

Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 5 februari 2021 heeft het kabinet van de minister van Energie contacten gelegd om te kijken met welke landen een akkoord voor de aankoop van statistieken kan worden afgesloten.

Persbericht

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm, de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang 

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang, in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.