Nieuws

Persbericht

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: referentiescenario voor de veilingen in 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit goed tot vaststelling van het scenario dat door de netbeheerder gebruikt moet worden bij de berekening van de parameters en het volume van de veilingen in 2024 in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Persbericht

Hydrogen Test Facility: selectie van twee locaties voor gespecialiseerde testcentra

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akkoord met de verdere uitvoering van het "Hydrogen Test Facility for scientific and applied research"-project.

Persbericht

Tinne Van der Straeten in Noordrijn-Westfalen in het kader van de versterkte Belgisch-Duitse energiesamenwerking

Als vervolg op de nauwere samenwerking op  energiegebied tussen België en Duitsland besprak minister Tinne Van der Straeten met haar collega Mona Neubaur, minister van Energie in Noordrijn-Westfalen, de volgende stappen in de uitvoering van deze samenwerking. Tinne Van der Straeten maakte ook van haar reis gebruik om het Institute for a Sustainable Hydrogen Economy (INW) op de site van het Brainenergy Park in Jülich te bezoeken.

Persbericht

Financiering van de werkingskosten voor de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten voor het jaar 2024 van de Ombudsdienst voor Energie.

Persbericht

Technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit vervangt.

Persbericht

Definiëring van de categorieën van energieverbruikers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de categorieën van verbruikers van elektriciteit en gas definieert met het oog op een jaarlijkse studie.

Persbericht

Bijkomende flexibiliteit voor een toekomstgericht elektriciteitssysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed over de uitwisseling van energie op de elektriciteitsmarkt.

Persbericht

Bedragen 2023 van de fondsen voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen voor 2023 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde afnemers.

Persbericht

Sancties voor overtredingen op de gas-, waterstof- en elektriciteitswet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed dat voorziet in strafrechtelijke en administratieve sancties voor inbreuken op de gas-, waterstof- en elektriciteitswet.

Persbericht

Elektriciteitswet: uitvoering van de algemene principes voor de tendering van de “Prinses Elisabethzone”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed ter implementatie van de algemene principes voor de tendering van de “Prinses Elisabethzone”.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.