Persbericht

Activiteitenverslag Federale Ombudsdienst voor Energie

Reactie Van der Straeten & De Bleeker Activiteitenverslag Federale Ombudsdienst voor Energie

Minister van Energie Tinne Van der Straeten en Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker

De federale Ombudsdienst voor energie bracht vandaag zijn activiteitenverslag voor 2020 uit. Minister voor Energie Tinne Van der Straeten en Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker danken de ombudsdienst voor haar verslag. Een heel aantal vragen, klachten en meldingen over het doen en laten van energiespelers die bij de ombudsdienst vorig jaar binnenliepen staan al op de radar van de regering.   

 

De Ombudsdienst voor Energie is bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven. De ombudsdienst wordt gefinancierd door bijdragen van de energiebedrijven en wordt erkend door de FOD Economie. Jaarlijks brengen ze verslag uit van hun activiteiten. Het verslag van 2020 werd zopas opgeleverd.  

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker heeft het verslag doorgenomen en ziet dat een aantal problemen die tot bij de Ombudsdienst kwamen ook op haar radar en die van de regering staat. Een aantal zaken zitten in de scope van het consumentenakkoord en die van de EMD-richtlijn, waarvan de omzetting vorige vrijdag werd goedgekeurd.  

De vragen, problemen en meldingen die in het verslag van de ombudsman voor Energie naar voor komen, zijn al langer bekend en worden reeds actief aangepakt door de regering. Zo is de regering kordaat opgetreden tegen misleidende praktijken van energieleveranciers, is de strijd geopend tegen slapende energiecontracten en is de weg vrijgemaakt voor eenvoudigere energiefactuur als gevolg van de omzetting van de EMD-richtlijn op vrijdag 30 april.  

Energieminister Van der Straeten: “Ik zal nooit toestaan dat de energieconsument om de tuin wordt geleid. Energie is een basisbehoefte, iedereen heeft het nodig en niemand kan zonder. Eerlijke en transparante verkooppraktijken zijn noodzakelijk voor de consument. Het moet te allen tijde eenvoudig zijn om duidelijke info te vinden en zo te kunnen vergelijken. Want door zelf van energieleverancier te veranderen kan je tot honderden euro’s besparen.” 

 

Consumentenakkoord  

Het consumentenakkoord bestaat uit vrijwillige afspraken die spelers binnen de sector maken om de consument te beschermen, boven op de bestaande wetgeving. Omdat de energiemarkt continu in verandering is, moet ook het consumentenakkoord mee met zijn tijd en geëvalueerd worden. Dat stond ook zo opgenomen in het regeerakkoord. Die oefening die nu volop aan het lopen is.   

Uit het verslag van de Ombudsdienst blijkt dat meeste (20,5%) vragen, klachten en meldingen over verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers. Het consumentenakkoord legt bepalingen vast rond zowel verkoop op afstand, bijvoorbeeld via de telefoon, als buiten de onderneming, zoals deur-aan-deur of op straat. Het thema stond dus al op de agenda bij de evaluatie van het consumentenakkoord. 

Hetzelfde geldt voor het veranderen van leverancier. Problemen bij veranderingen van leverancier is ook een probleem dat vaak opduikt bij de Ombudsdienst (7,2%). In kader van de evaluatie van het consumentenakkoord zal een brede bevraging worden georganiseerd van de stakeholders naar welke problemen ze vandaag ondervinden om zo gericht deze problemen aan te pakken.   

 

Omzetting EMD-richtlijn   

Een aantal andere klachten die bij de Ombudsdienst hebben te maken met facturatie (13,7%). Het gaat dan over de opmaak en de leesbaarheid van de energiefacturen. Deze problematiek wil de regering ook aanpakken. Vrijdag keurde de regering daarom de omzetting van de EMD-richtlijn goed. Die richtlijn legt gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt vast. In die richtlijn is er ook opgenomen dat er werk wordt gemaakt van een vereenvoudigde energiefactuur en andere initiatieven om de consument te activeren en te versterken.

Ook problemen met transparantie of de duidelijkheid van de toegepaste prijzen (13,1% van de klachten) moeten worden aangepakt met de nieuwe regels uit de EMD-richtlijn.   

De richtlijn wil net zoals het consumentenakkoord het gemakkelijker maken om van leverancier te veranderen.    

Goed ombudswerk is essentieel voor goede consumentenbescherming  
 

De Bleeker bedankt de Ombudsdienst voor het werk dat er het voorbije jaar geleverd is. Volgens de staatssecretaris zijn goed werkende ombudsdiensten essentieel in de ganse keten van consumentenbescherming. Uit de bemiddelingsresultaten die de Ombudsdienst communiceerde blijkt dat men 80% positief kon afsluiten. Ombudsdiensten lossen niet alleen problemen op, ze leggen ook patronen van problemen bloot.   

Staatssecretaris Eva De Bleeker: “Goed ombudswerk is essentieel voor goede consumentenbescherming. Ik dank de Ombudsdienst voor haar verslag. Veel zaken waar de regering ook aan werkt, komen terug in hun activiteitenverslag. Het toont dus goed aan waar we de consument beter kunnen beschermen. We maken daar nu al werk van.”