Biographie

2020 : Ministre de l’Energie

Tinne Van der Straeten maakt in 2019 na bijna 10 jaar haar comeback in de nationale politiek. Ze werd verkozen als Brusselse Vlaming op een Brusselse Ecolo-Groen lijst. Voordien was ze ook schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Koekelberg.

Als jurist is ze gespecialiseerd in energie- en klimaatdossiers en als advocaat leerde ze de sector vanbinnen en vanbuiten kennen. Als kamerlid werd ze ook gewaardeerd voor haar expertise. Zo werkte ze een akkoord uit over het steunmechanisme voor gascentrales. Een cruciaal akkoord om de energiebevoorrading te verzekeren. Eerder werd haar wetsvoorstel over een indexering van de sociale fondsen voor gas en elektriciteit, waardoor er meer middelen ter beschikking kwamen voor kwetsbare groepen, goedgekeurd.

Twee voorbeelden die aantonen waar de prioriteiten liggen voor Tinne Van der Straeten. Een ambitieus energie- en klimaatbeleid is een kans voor ons land en kan duizenden jobs creëren. Maar iedereen moet de vruchten kunnen plukken. Een betaalbare energiefactuur is minstens even belangrijk.