Press Release

Taskforce wil ontmanteling kerncentrales veilig en verantwoord kader geven

Vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, Energieminister Tinne Van der Straeten en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden richten een gezamenlijke taskforce op om, elk vanuit hun bevoegdheid, de ontmanteling van de kerncentrales in goede banen te leiden. Minstens vijf van de zeven kerncentrales sluiten sowieso. De sluiting van de eerste kerncentrale staat gepland op 1 oktober 2022. Nadat eerder de regering een plan voor bevoorradingszekerheid heeft beslist, verzekeren we met de taskforce dat de ontmanteling een economisch succesverhaal wordt.

“De ontmanteling van de kerncentrales vraagt, in samenwerking met alle betrokken actoren, om een goede voorbereiding. Vandaag engageren we ons om dit belangrijke project gecoördineerd, veilig en verantwoord te laten verlopen. Als minister van Binnenlandse Zaken is het voor mij een absolute prioriteit dat zowel tijdens de resterende uitbating, als tijdens de definitieve stopzetting en de ontmanteling van de kerncentrales, en tijdens de uiteindelijke berging van het radioactief afval, veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming van mens en milieu steeds voorop staan. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle zal dit vanuit zijn opdracht als veiligheidsautoriteit strikt blijven opvolgen, zowel vandaag als in de toekomst”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Het doel van deze federale taskforce is om erop toe te zien dat de ontmanteling van de kerncentrales op een veilige en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. De voorbereiding tot ontmanteling in een veilige omgeving, en het verantwoorde beheer van het resulterende afval zijn prioriteiten voor deze regering. De kerntaken van de taskforce werden opgenomen in de terms of reference die op dinsdag 6 juli 2021 werden ondertekend door de drie ministers.

De taskforce zal onderzoeken in welke mate verschillende projecten binnen het Europese relanceplan, en in het bijzonder de nucleaire projecten - goed voor 60 miljoen euro waarvan 25 miljoen euro specifiek voor de ontmanteling - nieuwe jobs in de sector kunnen creëren, zowel bij de kernexploitant als bij haar onderaannemers. Het doel is ook om van de opgebouwde expertise een Belgisch exportproduct te maken en medewerkers te oriënteren naar vacatures binnen de nucleaire instellingen.

Het is in de eerste plaats echter aan de exploitanten van de kerncentrales om het sociaal overleg op te starten met vertegenwoordigers van het personeel en samen met andere overheden in dit land samen te werken.

De ministers hebben met het oog op de ontmanteling twee wetsontwerpen betreffende het beheren van radioactieve afvalstromen overgemaakt aan de Kamer. De eerste wet, uitgaande van minister van Binnenlandse Zaken, verduidelijkt de rol van het FANC als nucleaire veiligheidsautoriteit belast met het toezicht op het radioactief afval dat onder andere vrijkomt als gevolg van de ontmanteling. Het tweede ontwerp belast NIRAS, verantwoordelijk voor het afval, met het opstellen van de acceptatiecriteria voor het afval, met oog op een veilig beheer en een veilige stockage.

De kostprijs voor de ontmanteling van de kerncentrales en het langetermijnbeheer van het radioactieve afval met onder andere de verbruikte kernbrandstof en hoogradioactieve delen van afgebroken nucleaire installaties loopt op tot 18 miljard euro. Gespreid over tientallen jaren dat de berging in beslag zal nemen, loopt het bedrag, door inflatie, zelfs op tot meer dan 40 miljard euro.